SzMSzSz
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Združenie maďarských rodičov na Slovensku
cím: Slovensko, 924 01 Galanta, ul. Zoltána Kodálya 777.
Tel.: 00421-(0)-35-777-5056, e-mail:
szovetseg@szmszsz.sk         www.szmszsz.sk
Elnöki iroda:
elnök: Mézes Rudolf
cím: 924 00 Galanta, ul. Zoltána Kodálya 777
Tel./fax.:
00421-(0)-31-780-2396
e-mail:
mezesrudolf@szmszsz.sk


Alapszabály
Alapszabály magyarul
Alapszabály szlovákul
Csemadok
Magyar Koalíció Pártja
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szövetség a Közös Célokért
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség
Felvidék MA

.
Felhívás a szlovákiai magyarsághoz
tiltakozó nagygyűlés a magyar iskolákért
Demonstráció a magyar oktatásért
Szövetségünk üzenetét Schwartz Katinka alelnök ismertette a 2015. szeptember 25-i komáromi demonstráció résztvevőivel
Tisztelt Tiltakozó Nagygyűlés!
Tisztelt Demonstráló Egybegyűltek!

     A régi magyar himnuszban, a Boldogasszony anyánk, című ősi imádságban a nagy bajban felkiált a nép és segítséget kér, és ha más módon nem is, imájában, énekében megpróbál a gondokon, a problémákon segítséget, orvoslást találni.
     Az utóbbi években egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy felvidéki viszonylatban nem vagyunk képesek sarkunkra állni és tenni valamit gondjaink megoldása érdekében.
     Az első és a második Fico kormányzat idején nemzeti létünk, megmaradásunk talán legfontosabb területén, az oktatásügyben egyre nagyobb támadások érik a felvidéki magyarságot, és ennek sajnos nagyon sokan csak tétlen figyelői, a megoldásokat másra hárító, a megoldásokat mástól váró részesei vagyunk.
     Az anyanyelvi oktatás, az anyanyelven való művelődés terén egyre nagyobb atrocitások érik nemzetrészünket, és ha ez ellen nem emeljük fel szavunkat és a folyamatok tétlen figyelői leszünk, hamarosan nem lesz kinek átadnunk legnagyobb kincsünket, édes anyanyelvünket, népi nemzeti értékeinket, kultúránkat, csodálatos népmeséinket, népdalainkat, néptáncainkat, mert az iskoláinkkal együtt az utódok is elfogynak.
   A veszély óriási!
   A huszonnegyedik órában, vagy tán már utána vagyunk.
   A különböző fórumokon olyan döntések születnek, melyek a felvidéki magyarság minél gyorsabb felmorzsolódását igyekeznek elősegíteni.
     Ezen folyamatok megállítása érdekében igyekeznek a felvidéki magyar civil szervezetek egységesen fellépni és a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége nevében arra szólítjuk fel pártjaink országos vezetőit, hogy emeljék fel szavukat, szólítsák fel regionális és helyi képviseletüket, hogy az utolsó órán közösen tegyünk a felvidéki magyar oktatás megmaradásáért.
     Innen, Komáromból - azonosulva Fodor Attilának, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatójának a gondolataival - a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Országos Elnöksége azt üzeni politikusainknak, hogy össze kell fognunk, és mi szülők az egymást erősítő egységes közös fellépést igényeljük, és senkinek nem toleráljuk, ha efölé helyezi szűk csoport- vagy párt érdekeit.
     Azt üzenjük polgármestereinknek és önkormányzati képviselőinknek, hogy ne az iskolai demokrácia csorbítására szerveződjenek, hanem a kistérségi oktatástervezésre.
     Azt üzenjük Komáromba és Nyitrára a tanárképző karokra, hogy jobban felkészített magyar pedagógusokra van szükségünk.
     Azt üzenjük intézményeink vezetőinek, hogy az eredményes, a hatékony, a minőségi iskola kiépítése döntő mértékben rajtuk múlik.
     Azt üzenjük a pedagógusoknak, hogy oktató-nevelő munkájukon változtatni kell - nem többet, hanem másképp. A tantervek, a tanfelügyelők, a monitoring eredmények és a kreditgyűjtés helyett a gyereket kell gondolkodásuk és terveik fókuszába helyezni.
     Azt üzenjük a szülőknek, hogy a magyar iskola jó út gyermekeink boldogulásához, de a bizalom mellett az együttműködésre is nagyobb szükség van.
     Azt üzenjük papjainknak, lelkészeinknek, hogy a „vedd meg - edd meg - tedd meg” globalizált őrületében is vezessék a rájuk bízott nyájat a hit, remény és szeretet világába.
     Azt üzenjük a sajtónak, hogy hatalmuk, véleményformáló lehetőségük, közösségépítő, vagy éppen ellenkezőleg - romboló hatásuk óriási -, de ugyanekkora a felelősségük is.
     Azt üzenjük a magyar diákoknak, csak nyugodtan tanuljanak, vegyék birtokukba mindazokat az ismereteket és tudásokat, amit jövőjük, fejlődésük igényel. Abban a küzdelemben, ami most vár ránk, nekik ez a feladatuk. Nekünk, felnőtteknek pedig az, hogy megóvjuk, megtartsuk és fejlesszük a magyar iskolát.

Tisztelt Tiltakozó Nagygyűlés!
Tisztelt Demonstrálók!

     Mi tisztességes, becsületes adófizető polgárok azt üzenjük innen Komáromból, a várvédő hősök városából, az ország élén álló felelőtlen, magukat hatalmasoknak képzelőknek, hogy elvárjuk, hogy kisded játékukat minél előbb hagyják abba, és az iskolai étkeztetés megreformálása helyett inkább a megfelelő szellemi táplálék biztosításán ügyködjenek.

Tisztelt Jelenlévők!

     Nagy a felelősségünk. Szebb jövőnk, elsősorban gyermekeink, családunk boldogsága, településeink fennmaradása, régióink fejlődése érdekében kisebb-nagyobb közösségekben egymást segítve tudjuk csak meghozni helyes döntéseinket, csak egymást segítve tudjuk megtalálni helyünket e földön, szülőföldünkön, mely szeretnénk remélni, hogy a miénk is, a mi hazánk is.
     Ennek érdekében kell felelősségteljes, helyes döntéseinket meghozni addig, amíg nem késő, és nem mások döntenek helyettünk.
     Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Üzenet letölthető itt
Állásfoglalás letölthető itt
Ne csak olvassuk!
Dr. Somogyi Alfréd:
Szenczi Molnár Albert Napok koszorúzási ünnepsége

Szenc; 2015.10.02.
Komáromi üzenetünk utózöngéi
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának Nyilatkozata


A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Országos Elökségének nyilatkozata - Kaskády, 2015.10.23.

Azt üzentük papjainknak, lelkészeinknek, hogy a „vedd meg - edd meg - tedd meg” globalizált őrületében is vezessék a rájuk bízott nyájat a hit, remény és szeretet világába.

Azt üzentük a sajtónak, hogy hatalmuk, véleményformáló lehetőségük, közösségépítő, vagy éppen ellenkezőleg - romboló hatásuk óriási -, de ugyanekkora a felelősségük is.

Azt üzentük a magyar diákoknak, tanuljanak, vegyék birtokukba mindazokat az ismereteket és tudásokat, amit jövőjük, fejlődésük igényel. Abban a küzdelemben, ami most vár ránk, nekik ez a feladatuk. Nekünk, felnőtteknek pedig az, hogy megóvjuk, megtartsuk és fejlesszük a magyar iskolát.

Ezek a gondolatok jelenleg is érvényesek. Hatványozottan érvényesek az iskolai beiratkozási időszakban. Az idei évtől a közoktatási törvény értelmében a beíratások április 1-jén kezdődtek. Ébred a természet, megújul a kert, gyökeret vernek fáink, növényeink. Tavasz van, ébredjünk fel mi is! Mi magyarok, válasszuk gyermekink számára a legjobb iskolát, az anyanyelvű iskolát. Adjunk nekik esélyt, hogy gyökereikhez ragaszkodva, azokat még mélyebbre beültetve ősink földjébe, megmaradhassunk. Megmaradásunk záloga pedig éppen a magyar iskola.

A társadalom legelemibb része az egyént követően a család. Minden családban a jövő nemzedék, az utódok, a gyermekek boldogságának a biztosítását tartják a legfontosabb feladatnak. A felhőtlen gyermekkor biztosításának az egyik alapvető feltétele a megfelelő iskola kiválasztása, ami bizony főleg esetünkben, nemzetiségileg vegyesen lakott területen nem egy esetben komoly feladat elé állítja a fiatal családokat.

Az előrejelzések szerint néhány éven belül Szlovákiában az iskolák mintegy negyed részét zárhatják be rossz közoktatási törvénynek, hibás döntésnek a betartása esetén. Hatványozottan érvényes ez a nemzetiségi, nálunk a magyar tanítási nyelvű iskolák esetében, hiszen a számok azt mutatják, hogy néhány év múlva minden harmadik iskolánk becsukhatja kapuját. Ugyan az előző oktatási miniszternek volt egy határozata, mely szerint egy iskolát sem zárnak be, ha azt a fenntartó képes eltartani, de az idők változnak. Az iskolaügyi minisztérium élén más vezető áll, tervei még nem ismertek.

A most érvényes közoktatási törvény következtében olyan kisiskoláink szűnhetnek meg, melyekben kiváló munka folyik. Jövőnk szempontjából megengedhetetlen, megbocsáthatatlan, és talán megmagyarázhatatlan az a cselekedet, hogy egyes teljes felépítésű iskoláink vonzáskörzetéből esetenként mintegy félszáz diák nem a törvényben jóváhagyott hat kilométeres körzetben található, hanem lényegesen távolabbi település iskolájában folytatja tanulmányait, ezáltal leírásra, leépítésre ítélve saját települése esetleg szülőfaluja iskoláját. Pedig falvaink iskoláit, a magyar oktatást csak mi menthetjük meg, azzal, hogy a helyi magyar iskolát választjuk gyermekünknek.

Mézes Rudolf
a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöke               
Iskolaválasztás -letölthető
A múlt év szeptemberében az oktatásunk színvonalának emeléséért, valamint a kisiskoláink megtartásáért szervezett tüntetésen azt üzentük a szülőknek, hogy a magyar iskola jó út gyermekeink boldogulásához, de a bizalom mellett az együttműködésre is nagyobb szükség van.

Azt üzentük a pedagógusoknak, hogy oktató-nevelő munkájukon változtatni kell - nem többet, hanem másképp. A tantervek, a tanfelügyelők, a monitoring eredmények és a kreditgyűjtés helyett a gyereket kell gondolkodásuk és terveik fókuszába helyezni.
Iskolaválasztás - egy életre szóló döntés

Érdemes odafigyelni

Felhívom mindazon alapszervezeteink  figyelmét arra, akik  2016 - ban a 2015 -  ös év  jövedelem adójának két százalékat az SZMSZSZ  Országos Tanács  Irodáján  keresztül  gyűjtötték, de az összegző táblázatot  még nem küldték el a Központi Irodába, akkor azt haladéktalanul tegyék meg, legkésőbb 2017. március 31- ig.

Az említett időpont után már a 2015 - ös év jövedelem adójának 2%-a nem igényelhető az irodától
.

Címünk:
Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Ústredná kancelária
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége - Központi Iroda
P.O. BOX 2
946 03 Kolárovo

Útmutató a működéshez

TANDEM - Beszéljünk az iskoláink jövőjéről

Workshop, ahol mindenki bekapcsolódhat interaktívan
(egyéni, kiscsoportos feladatok meg nagycsoportos beszélgetések)
Tartalmi kérdések: vajon milyen jellegű oktatásra van szükség a jövőben, hogy nézzenek ki az iskolák.
Meghívó
Copyright © 2019 SzMSzSz
Központi Iroda:
ügyvezeto: Takács Zsuzsa   
cím: 946 03 Kolárovo, P.O.box2    
Tel: 00421-(0)-35-777-5056      Fax: 00421-(0)-35-777-5057       e-mail: szovetseg@szmszsz.sk