SzMSzSz
Központi Iroda:
ügyvezeto: Takács Zsuzsa   
cím: 946 03 Kolárovo, P.O.box2    
Tel: 00421-(0)-35-777-5056      Fax: 00421-(0)-35-777-5057       e-mail: szovetseg@szmszsz.sk


Alapszabály
A 2%-os jövedelemadó fogadásával kapcsolatos útmutató

Tájékoztató

Formanyomtatványok:    1.  Nyilatkozat    
                                            2.  Igazolás
                                            3.  Összegzés
                                            4.  Becsületbeli nyilatkozat


F I G Y E L EM!
Fekhívjuk azon alapszervezeteink figyelmét, amelyek a 2017 - es év jövedelemadó részét (2%-ot)  az SZMSZSZ Központi Irodáján  keresztül gyűjtötték, és még nem küldték el az összegző táblázatot az iroda címére, akkor azt  minél hamarabb, de legkésőbb 2019. február 28 -ig küldjék el. Amennyiben ezt nem teszik meg, akkor a 2017 - es év jövedelem adórész már nem igényelhető.
Az iroda címe:
Ústredná kancelária ZMRS ÚR
SZMSZSZ KT Központi Iroda
Takács Zsuzsa,
P.O.BOX 2
946 03 Kolárovo

F I G Y E L E M ! ! !

Figyelmeztetjük az alapszervezeteink elnökeit, akik még nem rendezték a tagdíj befizetési kötelezettségüket a 2017/2018-as tanévet illetően, akkor azt sűrgősen tegyék meg. A tagdíjat, melynek magassága 0,20-Euro/tag, (20 Cent) kérjük az SZMSZSZ KT számlájára utalni a következő számlaszámra: SK02 5200 0000 0000 0752 0818, variabilis szimbólumként kérjük feltüntetni a Központi Tanács által kiállított igazolás regisztrációs számát (RRR) és az iskolaévet (DDDD).

Példa:
Ha az alapszervezet regisztrációs száma 51 és a 2017/2018-as tanév tagdíj befizetéséről van szó, akkor azt a következő módon kell feltüntetni:
RRR DDDD - vagyis - 051 1718
Csemadok
Magyar Koalíció Pártja
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szövetség a Közös Célokért
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség
Felvidék MA

Copyright © 2019 SzMSzSz
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Združenie maďarských rodičov na Slovensku
cím: Slovensko, 924 01 Galanta, ul. Zoltána Kodálya 777.
Tel.: 00421-(0)-35-777-5056, e-mail:
szovetseg@szmszsz.sk         www.szmszsz.sk
Elnöki iroda:
elnök: Mézes Rudolf
cím: 924 00 Galanta, ul. Zoltána Kodálya 777
Tel./fax.:
00421-(0)-31-780-2396
e-mail:
mezesrudolf@szmszsz.sk