Elnöki iroda:
elnök: Mézes Rudolf
cím: 924 00 Galanta, ul. Zoltána Kodálya 777
Tel./fax.:
00421-(0)-31-780-2396
e
-mail: mezesrudolf@szmszsz.sk
Azt üzentük papjainknak, lelkészeinknek, hogy a „vedd meg - edd meg - tedd meg” globalizált őrületében is vezessék a rájuk bízott nyájat a hit, remény és szeretet világába.

Azt üzentük a sajtónak, hogy hatalmuk, véleményformáló lehetőségük, közösségépítő, vagy éppen ellenkezőleg - romboló hatásuk óriási -, de ugyanekkora a felelősségük is.

Azt üzentük a magyar diákoknak, tanuljanak, vegyék birtokukba mindazokat az ismereteket és tudásokat, amit jövőjük, fejlődésük igényel. Abban a küzdelemben, ami most vár ránk, nekik ez a feladatuk. Nekünk, felnőtteknek pedig az, hogy megóvjuk, megtartsuk és fejlesszük a magyar iskolát.

Ezek a gondolatok jelenleg is érvényesek. Hatványozottan érvényesek az iskolai beiratkozási időszakban. Az idei évtől a közoktatási törvény értelmében a beíratások április 1-jén kezdődtek. Ébred a természet, megújul a kert, gyökeret vernek fáink, növényeink. Tavasz van, ébredjünk fel mi is! Mi magyarok, válasszuk gyermekink számára a legjobb iskolát, az anyanyelvű iskolát. Adjunk nekik esélyt, hogy gyökereikhez ragaszkodva, azokat még mélyebbre beültetve ősink földjébe, megmaradhassunk. Megmaradásunk záloga pedig éppen a magyar iskola.

A társadalom legelemibb része az egyént követően a család. Minden családban a jövő nemzedék, az utódok, a gyermekek boldogságának a biztosítását tartják a legfontosabb feladatnak. A felhőtlen gyermekkor biztosításának az egyik alapvető feltétele a megfelelő iskola kiválasztása, ami bizony főleg esetünkben, nemzetiségileg vegyesen lakott területen nem egy esetben komoly feladat elé állítja a fiatal családokat.

Az előrejelzések szerint néhány éven belül Szlovákiában az iskolák mintegy negyed részét zárhatják be rossz közoktatási törvénynek, hibás döntésnek a betartása esetén. Hatványozottan érvényes ez a nemzetiségi, nálunk a magyar tanítási nyelvű iskolák esetében, hiszen a számok azt mutatják, hogy néhány év múlva minden harmadik iskolánk becsukhatja kapuját. Ugyan az előző oktatási miniszternek volt egy határozata, mely szerint egy iskolát sem zárnak be, ha azt a fenntartó képes eltartani, de az idők változnak. Az iskolaügyi minisztérium élén más vezető áll, tervei még nem ismertek.

A most érvényes közoktatási törvény következtében olyan kisiskoláink szűnhetnek meg, melyekben kiváló munka folyik. Jövőnk szempontjából megengedhetetlen, megbocsáthatatlan, és talán megmagyarázhatatlan az a cselekedet, hogy egyes teljes felépítésű iskoláink vonzáskörzetéből esetenként mintegy félszáz diák nem a törvényben jóváhagyott hat kilométeres körzetben található, hanem lényegesen távolabbi település iskolájában folytatja tanulmányait, ezáltal leírásra, leépítésre ítélve saját települése esetleg szülőfaluja iskoláját. Pedig falvaink iskoláit, a magyar oktatást csak mi menthetjük meg, azzal, hogy a helyi magyar iskolát választjuk gyermekünknek.

Mézes Rudolf
a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöke               
Iskolaválasztás -letölthető
A múlt év szeptemberében az oktatásunk színvonalának emeléséért, valamint a kisiskoláink megtartásáért szervezett tüntetésen azt üzentük a szülőknek, hogy a magyar iskola jó út gyermekeink boldogulásához, de a bizalom mellett az együttműködésre is nagyobb szükség van.

Azt üzentük a pedagógusoknak, hogy oktató-nevelő munkájukon változtatni kell - nem többet, hanem másképp. A tantervek, a tanfelügyelők, a monitoring eredmények és a kreditgyűjtés helyett a gyereket kell gondolkodásuk és terveik fókuszába helyezni.
Copyright © 2020 SzMSzSz
2018. március 30-án  EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS-t írt alá a
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége a Marosvásárhelyen megalalkult
Magyar Szülők Szövetségével.

Csíky Csengele és Mézes Rudolf Csíky Csengele és Mézes Rudolf együttműködési megállapodás

a Magyar Szülők Szövetségének iskolaválasztási útmutatója
 
nálunk is időszerű
Erdélyi partnerszervezetünk
Iskolaválasztás - egy életre szóló döntés
SzMSzSz
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Združenie maďarských rodičov na Slovensku
cím: Slovensko, 924 01 Galanta, ul. Zoltána Kodálya 777.
Tel.: 00421-(0)-35-777-5056, e-mail:
szovetseg@szmszsz.sk         www.szmszsz.sk


.
Központi Iroda:
ügyvezeto: Takács Zsuzsa  
cím: 946 03 Kolárovo, P.O.box2  
Tel: 00421-(0)-35-777-5056
Fax: 00421-(0)-35-777-5057 
e-mail: szovetseg@szmszsz.sk
Alapszabály
Útmutató a működéshez
Csemadok
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szövetség a Közös Célokért
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség
Szlovákiai Magyarok Kerekasztala
Szlovákiai Magyar Intézet
Hiteles szlovák
Munkaváltozat-sk
Munkaváltozat-hu