SzMSzSz
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
Združenie maďarských rodičov na Slovensku
cím: Slovensko, 924 01 Galanta, ul. Zoltána Kodálya 777.
Tel.: 00421-(0)-35-777-5056, e-mail:
szovetseg@szmszsz.sk         www.szmszsz.sk
Elnöki iroda:
elnök: Mézes Rudolf
cím: 924 00 Galanta, ul. Zoltána Kodálya 777
Tel./fax.:
00421-(0)-31-780-2396
e
-mail: mezesrudolf@szmszsz.sk


Alapszabály
Csemadok
Magyar Koalíció Pártja
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Szövetség a Közös Célokért
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség
Felvidék MA
.
Útmutató a működéshez
Copyright © 2019 SzMSzSz
Központi Iroda:
ügyvezeto: Takács Zsuzsa  
cím: 946 03 Kolárovo, P.O.box2  
Tel: 00421-(0)-35-777-5056
Fax: 00421-(0)-35-777-5057 
e-mail: szovetseg@szmszsz.sk
Hiteles szlovák
Munkaváltozat-sk
Munkaváltozat-hu

 
Pozsony | A közelmúltban meghirdetett, az „Összefogás” nevet választó tömörülés értelme a magyar politikai szervezetek, politikusok, társadalmi szervezetek és közismert személyiségek összefogása a 2020-as választás előtt.

Ha van erre valós igény a szlovákiai magyar társadalomban, akkor az „Összefogás” választási párttá válhat. Olyanná, amelyik listáján megjelenhet a hazai magyar politikai reprezentáció legtöbb áramlata, számos társadalmi szervezet tekintélyt szerzett vezetője, közismert szakemberek, közszereplők, jelentős társadalmi eredményeket felmutató személyiségek.

Ebben az esetben többféle esélyt kínálhat az új szervezet. Az egyik egy új program megalkotása, amely kiutat mutat az elmúlt harminc év válságából. Az elmúlt három évtizedben a szlovákiai magyarok két uralkodó politikai stratégiájának egyike sem változtatott alapvetően a magyarok helyzetén. Legfeljebb kisebb eredményeket lehetett elérni velük, ám lényegi változást nem. A szakemberek széles köre, új látásmód mentén, a 21. század lehetőségeit számba véve megalkothatja az értékek és célok eddig nem volt programját.

Másodszor, a listáján helyet kínálhat a magyar társadalom mindegyik jelentősebb rétegét és csoportját reprezentáló személyeknek. Megjelenítheti politikai irányzatait, különféle szervezeteit, intézményeit, sajátos helyzetben lévő részeit. Felsorakoztathat nyugatiakat és keletieket, ilyen és olyan körülmények közt élők problémáit megfogalmazó személyeket. Ilyen formában a választási párt esélyt kapna, hogy ne csak egyik-másik érdekcsoport céljait szolgálja, hanem közösséget formálva a társadalom lehető legnagyobb részét.

Külön kell említenünk, hogy a magyar politikai reprezentáció generációs megújulására is lehetőséget teremt. Ambiciózus, tehetséges fiatalokat emelhetnek fel a választók, de persze megtarthatják a régiek legjobbjait is.

Elhangzott, hogy ideológiák felett áll ez a mozgalom. Nos, ez így nem igaz, mivel nem lehet igaz. Az egyes politikai eszmeáramlatok ugyanis a társadalom és az állam felfogásának lényegi alapértékeire épülnek. Európai világunkban a felvilágosodás óta néhány egymástól különböző alapértékről van szó, amelyek mentén minden modern ember elgondolja, elképzeli a társadalom és az állam szerkezetét és működési elveit, akkor is, ha nincsen filozófiai műveltsége. Változtatni lehet rajtuk, fejleszteni lehet őket, de „föléjük” emelkedni nem. Ám minden történelmi harcuk, küzdelmük ellenére az is kiderült, hogy az egyes eszmeáramlatok közt nincsen áthidalhatatlan ellentét. Mindegyiknek megvan ugyan a militáns változata, de olyan is, amelyik összeilleszthető a többivel. Európát nem külön-külön, hanem közösen alkották, és alkotják ma is. Az új mozgalom a szlovákiai magyarok világában is lehetőséget nyithat erre. Éppen ezért az Összefogásnak a szabadság-, az egyenlőség- és a hagyományelvű világlátások összeillesztését kellene meghirdetnie. Különös fontossággal bír, hogy a nemzeti szabadságot és egyenlőséget megfogalmazó elképzelése is van mindegyik eszmeáramlatnak, nem csak agresszív nacionalista változata. Az összefogás tehát értékrendi összefogás is lehet!

A következő esély a választás lehetősége. Ez a választási lista egy ajánlat volna, nem több. A választási pártra szavazók döntenék el preferenciaszavazataikkal, közismertebb nevén karikáikkal, hogy kiből lesz képviselő. Legyen az illető a lista bármelyik helyén, a parlamentbe jutása támogatóinak számától függene. Ezért egyfajta belső választásról beszélhetnénk, amelyikben a magyarok maguk döntik el, hogy ki mindenki jusson a törvényhozásba. Ehhez azonban egy fontos szabályt kellene elfogadnia mindenkinek: nem az a fontos, hogy kiket nem akar a parlamentben látni a listán szereplők közül, hanem az, hogy kiket igen! Nem a más meggyőződés, az ellenszenv, a harag, sőt a gyűlölet az, aminek vezérelnie kellene az embert, hanem a megfelelőnek tartottak támogatása. Tudjuk, négy preferenciaszavazata van minden polgárnak, ezektől függ, kiből lesz képviselő. A szavazatától pedig, hogy egyáltalán lesz-e a magyarok erejéből a parlamentbe jutó képviselet.

Bárki kerüljön is oda, egyről nem szabad megfelejtkeznie: mindenki szavazatával jutott a székéhez. Ezért teret kell nyitnia a szlovákiai magyarok mindegyik számottevő szervezetének és irányzatának. Egy félmilliós embercsoport természetesen sokszínű, sohasem lesz egyféle, hiszen nem is lehet. Persze, a sikerhez a zömének meg kell alkotnia értékrendjének, céljainak, érdekeinek azt a formáját, amelyik összeilleszthető a többiekével.

Az „Összefogásnak” túl kellene nyúlnia a választási kampányon és a politikai képviseleten. Ugyanis tudatosítanunk kell, hogy a politikai képviselet nem minden. A társadalomnak is a talpára kell állnia. Ám az releváns politikai képviselettel sokkal könnyebb.

Ebben az esetben a szlovákiai magyarok ismét esélyt kaphatnak a történelemtől, hogy fordítsanak az ország szekerén és a maguk sorsán. Pontosabban fogalmazva esélyt teremthetnek maguknak. Nem többet. De esélyt, azt igen!

Öllös László
Az „Összefogás” értelme